Zabrudzony przepływomierz

Poniższy log mas powietrza JTD 16V przedstawia odczyt przy zanieczyszczonym przepływomierzu. Jak widać na poniższym obrazku masa powietrza mierzonego jest znacznie poniżej wartości żądanych. Po wyczyszczeniu przepływomierza alkoholem izopropylowym masa powietrza mierzonego wróciła do normy.

air-jtd

 

Masa powietrza mierzonego jest znacznie poniżej wartości żądanych. Po wyczyszczeniu przepływomierza alkoholem izopropylowym masa powietrza mierzonego wróciła do normy.

 

Comments are closed.